Monitor Polski

M.P.2019.123

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 554/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jankowski Mieczysław Zbigniew, 2. Magdziarz Wojciech Stanisław, 3. Rogalski Antoni Józef, 4. Siwiec-Cielebon Michał Stanisław, 5. Ściseł Irena, 6. Umiński Janusz Benedykt, 7. Zima Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Bieniek Stanisław Wincenty, 9. Czarnecka Ewa Małgorzata, 10. Frydrych Krzysztof, 11. Fryjewicz Anna, 12. Fryjewicz Krzysztof Lech, 13. Kaczor Andrzej, 14. Kostecki Zbigniew Jerzy, 15. Mazurkiewicz Jadwiga Elżbieta, 16. Nawrocki Aleksander, 17. Skowronek Maria Mieczysława, 18. Smykowski Zbigniew, 19. Szachta Anna Maria, 20. Szachta Krzysztof, 21. Szarszewski Edmund Józef, 22. Szeferski Grzegorz Nikodem, 23. Szmelter Jan, 24. Wierzbicka-Bogacz Anna Janina, 25. Wojtczak Michał Józef, 26. Zaliński Leszek Stanisław, 27. Zembrowski Marian,

pośmiertnie

28. Błaszczyk Ryszard Stanisław, 29. Kramarz Kazimierz, 30. Skulimowski Jan Zygmunt.