Monitor Polski

M.P.2019.117

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 553/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za działalność na rzecz rozwoju polskiego muzealnictwa

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Suchocki Wojciech Konstanty Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego prawa, za wkład w rozwój samorządu adwokackiego:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kasprzyk Rafał, 3. Łyczywek Włodzimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szymański Jarosław Zdzisław.