Monitor Polski

M.P.2019.100

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 października 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 504/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatelka Republiki Chorwacji

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-chorwackiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Bekić Andrea,

obywatel Republiki Litewskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Adomavičius Šarūnas.