Monitor Polski

M.P.2019.86

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 października 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 464/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczeni zostają:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. s. Getter Matylda,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. ks. Czarnecki Antoni,
3. ks. Godlewski Marceli,
4. Jarosz Franciszek,
5. Jarosz Maria,
6. Liptak Stanisława.