M.P.2019.79

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 456/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Gutowski Piotr Ignacy,
2. Pecka Grzegorz.