Monitor Polski

M.P.2018.1148

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 września 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 418/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Krawczak Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Basta Jan Witold, 3. Radziwonowicz Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności związkowej oraz na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Karuś Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną

5. Kłak Czesław Paweł,

za wybitne zasługi w twórczości publicystycznej i pracy dziennikarskiej, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

pośmiertnie

6. Rybińska Krystyna.