Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2018.1143

Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 411/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w rozwój idei wolontariatu odznaczone zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kruczek Irena Ewa, 2. Litwora Anna Katarzyna.