Monitor Polski

M.P.2018.1130

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 383/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400, 730 i 1567) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. ks. Faryś Stefan,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Łukaszewski Jan Piotr,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła w Polsce, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

3. Budzyński Zdzisław Janusz,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

4. Florek Ludwik,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za pracę na rzecz społeczności lokalnej

5. Fronczek Zbigniew Włodzimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie demografii i statystyki

6. Paradysz Jan,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz finansów publicznych

7. Wróblewska Grażyna,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Przeciszewski Marcin Michał.