Monitor Polski

M.P.2018.1059

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 357/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, za działalność na rzecz krzewienia polskości i kształtowania postaw patriotycznych odznaczeni zostają obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Roy-Wojciechowski John,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Zawada Józef.