Monitor Polski

M.P.2018.884

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 lipca 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 176/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji Ormian w społeczeństwie polskim,

za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

1. Domanasiewicz Adam,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

2. Gancarek Stefan,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym

3. Grzybek Robert Mikołaj,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

4. Kural Kazimierz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej

5. Mitkowski Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,

za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

6. Radek Urszula Maria,

za wybitne zasługi w działalności społecznej,

za pielęgnowanie kultury kresowej

7. Stefaniak Marian Edward,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,

za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

8. Szlaga Wacław,

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych,

za działalność społeczną

9. Żukowska-Maziarska Anna Ludmiła.