Monitor Polski

M.P.2018.787

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 243/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk sybirackich, odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Hryniewicka Jolanta, 2. Orabczuk Jerzy, 3. Panasiuk Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Sitnik Tadeusz.