Monitor Polski

M.P.2018.775

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 217/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Białorusi

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Bortko Julian,

obywatele Królestwa Hiszpanii

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. De Ocampo Eduardo, 3. De Villamor Alvaro Enrique,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, za wspieranie polskiej kultury, za działalność na rzecz społeczności Pomorza:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Sutton Mark,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Bruner Michael, 6. Sims John,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej sztuki filmowej

7. Henderson Ron.