Monitor Polski

M.P.2018.677

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 maja 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 168/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w rozwijaniu i upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży, za promowanie Polski i działalność charytatywną

1. Gortat Marcin Janusz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

w uznaniu wybitnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za działalność polonijną

2. Horoszowski Bogdan Jerzy,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i literatury, za osiągnięcia w działalności naukowej

3. Thompson Ewa M.,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

4. Fryzel Michael E., 5. o. Zuziak Józef Roman,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz społeczności polskiej w Chicago

6. Mirabella Teresa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii Polski, za działalność polonijną

7. Bartoszek Aniela,

za wybitne zasługi w niesieniu pomocy osobom potrzebującym, za działalność na rzecz społeczności polskiej w Chicago

8. Cichoń Elżbieta Janina, s. Marta,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność na rzecz społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki

9. Pralicz Hubert Florian.