Monitor Polski

M.P.2018.605

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 143/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400 i 730) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej, społecznej oraz na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski i ochrony miejsc pamięci narodowej

1. ks. Kocot Stanisław Antoni,

za wybitne zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną:

2. Rak Krzysztof, 3. Redziak-Dudek Urszula Ola.