Monitor Polski

M.P.2018.387

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lutego 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 49/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 400) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz upamiętniania historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Dambek Roman Witold,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i upamiętniania historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kaczmarek Krystian.