Monitor Polski

M.P.2018.362

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 24/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

1. Szelągowska Maria Magdalena,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

2. Dołęga Antoni,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Nowak Michał Gabriel, 4. Sawicka Justyna Bogusława, 5. Szeląg Anna Barbara, 6. Szleszkowski Łukasz Stefan, 7. Thannhäuser Agata Małgorzata.