Monitor Polski

M.P.2018.359

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 18/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

1. Foryt Feliks,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

2. Grzybowska-Świerkosz Barbara Anna,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski

3. Jędrzejczyk Krzysztof Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju kultury i sztuki, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Malecka Teresa Aniela,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Janicka-Słysz Małgorzata Bożena,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie

6. Witko Małgorzata Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności dydaktycznej

7. Łapiński Zdzisław Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego oraz w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

8. Rosłaniec Zofia Aniela,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu historii sztuki sakralnej, za osiągnięcia w działalności naukowej i publicystycznej

9. ks. Rostkowski Marek Adam.