Monitor Polski

M.P.2018.357

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
o nadaniu orderów

Rej. 17/2018

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, popularyzowanie polskiej myśli naukowej w świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Mizeraczyk Jerzy Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Weintrit Adam Stanisław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym, za działalność społeczną oraz na rzecz środowisk kombatanckich

3. Partyka Jan,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Polski

4. Polak Bogusław Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności związkowej, za wkład w rozwój branży hutniczej

5. Szymański Andrzej Kazimierz,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich

6. Zaborowski Jerzy Władysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania postaw patriotycznych

7. Bugajski Henryk,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

8. Zarębski Janusz Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej

pośmiertnie

9. Konina Tomasz Włodzimierz.