Monitor Polski

M.P.2018.156

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 583/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz promocji kultury polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

1. Deszkiewicz Tadeusz Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa, za osiągnięcia w promowaniu kultury i tradycji ludowej

2. Domian Wiesław.