Monitor Polski

M.P.2018.154

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 577/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 2303) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną

1. ks. Bruski Ireneusz Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i naukowej na rzecz rozwoju nauk teologicznych

2. ks. abp Dzięga Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności duszpasterskiej i społecznej

3. ks. Jakubiec Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za kultywowanie tradycji patriotycznych i upamiętnianie prawdy o najnowszej historii Polski

4. Boroń Piotr Marian,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

5. Doerffer Piotr Paweł, 6. Hanuza Jerzy Kazimierz, 7. Lewandowski Marek, 8. Madeyska Teresa Maria, 9. Rządkowski Romuald Jerzy, 10. Szeroczyńska Krystyna Maria, 11. Śliwiński Gerard Jerzy,

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości patriotycznych, za działalność społeczną

12. Majerczak Stefan Juliusz,

za wybitne zasługi w pracy samorządowej i działalności społecznej

13. Porębski Edward Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za bohaterski udział w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca '56 oraz działalność na rzecz środowisk kombatanckich

14. Runowski Bogdan Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność społeczną i charytatywną

15. Smolik Adam Józef,

za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej, za działalność społeczną i charytatywną

16. Stasiowski Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia, za propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego

17. Szubryt Janina,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania szermierki oraz w krzewieniu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

18. Walewska-Siekierka Olga.