Monitor Polski

M.P.2018.151

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 569/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu gospodarczego, za osiągnięcia w promowaniu polskiej przedsiębiorczości

1. Steinhoff Janusz Wojciech,

za wybitne zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych, za działalność duszpasterską i społeczną

2. ks. Wala Czesław Jan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za działalność społeczną i charytatywną

3. Aumiller Andrzej Kordian,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski:

4. Siekierka Szczepan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bukowski Leszek Bogusław, 6. Rutkowski Jan Franciszek,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Czyżewski Andrzej, 8. Darowski Marek, 9. Maniewski Roman Alfred,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Niżankowski Czesław Jacek, 11. Stegner Tadeusz Józef, 12. Żelaźniewicz Andrzej Ryszard,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność charytatywną i społeczną

13. Biliński Waldemar Władysław,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju oświaty, za działalność społeczną

14. Bryl Ewa,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

15. ks. Kowalewski Wiesław Henryk,

za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości

16. Nalepa Jan Wiesław,

pośmiertnie

za wybitne zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa lotniczego

17. Rożyński Jacek Tadeusz,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i społecznej

18. ks. bp Świerzawski Wacław Józef.