Monitor Polski

M.P.2018.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 561/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania dialogu społecznego, za zaangażowanie na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia województwa lubelskiego

1. Bogdańska Barbara,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej chirurgii i transplantologii, za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie

2. Śledziński Zbigniew Marian,

pośmiertnie

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym, za działalność społeczno-kombatancką

3. Brodniewski Mieczysław Kazimierz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej oraz na rzecz rozwoju lokalnego samorządu gospodarczego:

4. Baran Zbigniew Antoni, 5. Jopek Wiesław Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju artystycznego i wyrównywania szans niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

6. de Haan Małgorzata Łucja,

za wybitne zasługi w promowaniu nowoczesnych rozwiązań w energetyce i ciepłownictwie, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy sektora energetycznego

7. Janas Jacek Wojciech,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za działalność społeczną

8. Kamińska Barbara Stefania,

za zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej, za kultywowanie pamięci o polskim czynie niepodległościowym:

9. Kordek Barbara Agnieszka, 10. Przepałkowski Adam Tadeusz,

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności dydaktycznej

11. Kwaśny Wiesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego

12. Lenarczyk Leszek Andrzej,

za wybitne zasługi dla rozwoju lekkiej atletyki w Polsce, za osiągnięcia sportowe

13. Lewandowski Marcin Przemysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju ratownictwa górskiego, za działalność szkoleniową oraz na rzecz współpracy transgranicznej w dziedzinie ratownictwa medycznego

14. Urbaczka Mieczysław Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i związkowej

15. Wernerowicz Anna.