Monitor Polski

M.P.2018.81

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 555/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

1. Kurkowiak Barbara Zofia,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i restrukturyzacji górnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

2. Markowski Edward.