Monitor Polski

M.P.2018.74

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 550/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Mariański Eugeniusz,

pośmiertnie

2. Szary Jan,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

3. Baran Jan, 4. Dyl Jan Andrzej, 5. Kaczmarski Zygmunt, 6. Krzepkowski Władysław, 7. Leszczyńska Jadwiga, 8. Miazga Irena Czesława, 9. Oszust Jan, 10. Palmąka Antoni, 11. Pełka Stanisława, 12. Przytuła Anna Danuta, 13. Seredyńska Bożena Antonina, 14. Sołtys Marianna, 15. Soroka Rozalia, 16. Szymański Adam, 17. Wachnik Helena, 18. Wielgus Wacław, 19. Wiśniewski Andrzej, 20. Wróblewska Zofia, 21. Wściubiak Zdzisław, 22. Żarnowiecki Zbigniew,

pośmiertnie

23. Beck Władysława Anna, 24. Bieńka Władysław, 25. Cichocki Henryk Romuald, 26. Kołodyński Jan, 27. Krzyżanowski Antoni, 28. Kupracz Sabina, 29. Sekścińska Kazimiera, 30. Zakrzewska Dobrochna Helena, 31. Zimniak Mieczysław.