Monitor Polski

M.P.2018.67

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 535/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej

1. Dębicki Jerzy Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego

2. Rataj Waldemar Stanisław.