Monitor Polski

M.P.2018.47

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 504/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych zasług dla transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szeremietiew Romuald,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Chodzicki Kazimierz,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Grzenia Tadeusz Marian,

pośmiertnie

4. Bucholc Janusz Mieczysław,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Czerniawski Kazimierz, 6. Jasiak Bożena Helena, 7. Kosch Jan Stanisław, 8. Malik Wiesława Józefa, 9. Niezgoda Bolesław, 10. Sikora Lech Stanisław, 11. Śledź Aleksy Leszek,

pośmiertnie

12. Czerniawska Bogumiła, 13. Łukomski Edmund,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

14. Kosiński Zbigniew, 15. Kudla Ewald Ryszard, 16. Mordasiewicz Jan, 17. Sroczyński Zygmunt.