Monitor Polski

M.P.2018.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 394/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej oraz w pracy naukowo-dydaktycznej

1. Parys Jan Stanisław,

pośmiertnie

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

2. Szacki Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia sportowe oraz w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa lodowego i promowanie Polski na arenie międzynarodowej:

3. Burczyński Piotr, 4. Jabłoński Karol,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za działalność społeczną i charytatywną

5. Szynaka Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej:

6. Bałdyga Jerzy Robert, 7. Banaszek Jerzy, 8. Dąbrowski Zbigniew Maria, 9. Kitowski Jacek Paweł, 10. Kos Andrzej Jan, 11. Labuda Adam Stanisław, 12. Sosnowski Janusz Czesław, 13. Śliwa Romana Ewa, 14. Weidner Stanisław Marian, 15. Ziemiański Leonard,

za wybitne zasługi dla krzewienia i rozwoju kultury fizycznej, za działalność społeczną

16. Borek Janusz Czesław, 17. Staszczyk Andrzej,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce oraz w działalności na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie inżynieryjnej ochrony środowiska

18. Chrzanowski Maciej Edward,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, w szczególności na rzecz osób potrzebujących pomocy

19. Jabłoński Adolf,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

20. Kucewicz Wojciech,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz upamiętniania najnowszej historii Polski

21. Nikodem Wiesław Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania i popularyzowania polskiego dziedzictwa kulturowego

22. Nowak Romuald Piotr,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju lotnictwa

23. Pietrzak Jerzy Lucjan,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej slawistyki, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz popularyzowanie historii i kultury Kresów Wschodnich

24. Rieger Janusz Andrzej,

za wybitne zasługi w pracy na rzecz rozwoju zootechniki, za osiągnięcia w działalności publicznej i organizacyjnej

25. Śliwa Józef,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

26. Śliwińska Krystyna Antonina,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz rozwoju nauk technicznych, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

27. Tomaszewski Franciszek Jarosław,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

28. Wielgoś Mirosław Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju żeglarstwa lodowego, za działalność społeczną

29. Zakrzewski Tomasz Romuald.