Monitor Polski

M.P.2017.1106

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 467/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich odznaczeni zostają

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Barutowicz-Worwa Zofia, 2. Berej Zofia Julia, 3. Borończyk Stanisława Stefania, 4. Bublik Zofia, 5. Juraszek Wiktoria, 6. Kisiel-Dmetrecka Janina Jadwiga, 7. Kopeć Anna Stefania, 8. Kopiczak Jarosława, 9. Krzyżanowska Zofia, 10. Kuc Dorota, 11. Kuźnicka Lucjanna Maria, 12. Leszczyńska Zofia Janina, 13. Lewandowska Anna, 14. Lutczyn Bożena Janina, 15. Małkiewicz Henryk Seweryn, 16. Ostrowska Bolesława, 17. Pisarek Stefania, 18. Rogoziński Wiktor Stanisław, 19. Rozbicka Rajmunda Helena, 20. Skwarcewicz Waleria, 21. Szarek Helena, 22. Szymański Bogdan Mieczysław, 23. Walulewicz Irena, 24. Węgłowski Stanisław, 25. Zawada Zdzisław,

pośmiertnie

26. Karczmarczyk Tadeusz Edward.