Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.1101

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 455/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gruszczyński Marek Piotr, 2. Kotowska Irena Elżbieta, 3. Szapiro Tomasz Jerzy, 4. Trocki Michał,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Marciszewska Elżbieta, 6. Osiński Joachim Stefan, 7. Słaby Teresa Eugenia.