Monitor Polski

M.P.2017.1096

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 450/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. ks. Ostaszewski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

2. Kaczmarek Jan, 3. Pawluczuk Elżbieta, 4. Wikieł Jerzy Stanisław,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

5. Duch Thomas John, 6. Herzog Kamila, 7. ks. Marciniak Felix Raymond, 8. Wargacki Walter.