Monitor Polski

M.P.2017.1081

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 422/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian ustrojowych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jaszcza Zofia Danuta, 2. Kamiński Franciszek Józef,

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy duszpasterskiej i społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. ks. Migdał Wiesław Stanisław.