Monitor Polski

M.P.2017.1068

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 września 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 393/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie chemii, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej w świecie

1. Czerwiński Andrzej Aleksander,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu i upamiętnianiu historii Kresów Południowo-Wschodnich, za działalność społeczną

2. Opałek Bolesław Władysław,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

3. Życki Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

4. Bacieczko Wanda Irena, 5. Ciunik Leszek Zbigniew,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego rzemiosła, za działalność społeczną i charytatywną

6. Białas Jerzy Marian,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej oraz działalności społecznej i charytatywnej

7. ks. Brudnowski Romuald Krzysztof,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej w świecie:

8. Golański Ryszard Leon, 9. Sadowski Jan, 10. Sieklucka Barbara,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju lokalnego, za działalność społeczną

11. Jaroniec Ryszard,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej:

12. Kaczorowski Włodzimierz, 13. Rezmer Waldemar Stanisław,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu prawdy o najnowszej historii Polski, za działalność społeczną:

14. Półtorak Janina, 15. Wróbel Barbara,

za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

16. ks. Rusiecki Krzysztof Jan,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

17. Strączek Stanisław,

za wybitne zasługi we wspieraniu polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej

18. Szafrańska Kazimiera,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki morskiej, za podejmowaną z pożytkiem dla kraju działalność państwową i społeczną

19. Wysocki Zbigniew,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za popularyzowanie polskiej myśli naukowej w świecie pośmiertnie

20. Cetnarowicz Krzysztof Andrzej.