Monitor Polski

M.P.2017.1067

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 381/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski:

1. Konkel Ewa Stanisława, 2. Konkel Józef Kazimierz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz integracji Ormian w społeczeństwie polskim, za wkład w rozwój polsko-armeńskiej współpracy kulturalnej

3. Parsamyan Gagik.