Monitor Polski

M.P.2017.1057

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 376/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za popularyzowanie języka i literatury polskiej

1. Inglot Mieczysław Stefan,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie

2. Napieralski Andrzej Krzysztof,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

3. Głowacki Zygmunt,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

pośmiertnie

4. Szulak Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w popularyzowaniu twórczości architektonicznej, za osiągnięcia w pracy twórczej oraz na rzecz międzynarodowej współpracy kulturalnej

5. Barucki Tadeusz Włodzimierz,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego budownictwa

6. Czapczuk Andrzej Maciej,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za działalność społeczną

7. Długoński Jerzy Aleksy,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za promowanie polskiej myśli naukowej na świecie:

8. Goraj Zdobysław Jan, 9. Grochowski Maciej Henryk, 10. Krok Franciszek Piotr, 11. Molendowski Edward, 12. Tatjewski Piotr,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich, za krzewienie tradycji oręża polskiego

13. Rusek Marek Franciszek,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o polskim czynie niepodległościowym

14. Rutkowski Tadeusz Henryk,

za wybitne zasługi w działalności naukowej i społecznej

15. Sękowski Andrzej Edward,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury i historii regionu kujawsko-pomorskiego, za działalność społeczną

16. Guźlecka-Rogozińska Urszula,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich

17. Sobolewska Wanda Krystyna,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

18. Talar Henryk Józef,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za popularyzowanie polskiej kultury na świecie

pośmiertnie

19. Najder Halina Teresa,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich, za krzewienie tradycji oręża polskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Grabiec Krzysztof.