Monitor Polski

M.P.2017.1046

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 236/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej medycyny, za działalność naukowo-publicystyczną i wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Witkiewicz Wojciech Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju integracji społecznej i resocjalizacji, za działalność społeczną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

2. Bałandynowicz Andrzej Tadeusz,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

3. Konwiński Henryk,

za wybitne zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej, za działalność społeczną

4. Rokicki Tadeusz,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bagrowski Zbigniew Franciszek, 6. Czerny Stefan Piotr,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

7. Balcerek Jerzy,

za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej:

8. Bielawa Władysław Jan, 9. Cieszyńska Krystyna Maria, 10. Janowski Mieczysław Edmund, 11. Kossakowska Gabriela Leticja, 12. Polak Genowefa, 13. Psikus Piotr Paweł,

za wybitne zasługi dla rozwoju branży ciepłowniczej w Polsce

14. Bielawska-Cieśla Grażyna Maria,

za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz działalności artystycznej i publicystycznej

15. Ciechowicz Jan,

za wybitne zasługi w działalności związkowej oraz na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki

16. Feter Jan,

za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej

17. Fróg Jan Władysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju budownictwa inżynieryjnego, za działalność społeczną oraz na rzecz osób potrzebujących pomocy

18. Gotowski Marek Rafał,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej na świecie

19. Jajszczyk Andrzej Bogdan,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury i działalność społeczną

20. Kaczor Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, w szczególności na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy

21. Korpińska Krystyna s. Mirosława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

22. Kowalik Krzysztof Jan, 23. Olszewski Kazimierz Adam,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie weterynarii, za działalność społeczną

24. Kudyba Emilian Augustyn,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia

25. Masłowska Mirosława Jolanta,

za wybitne zasługi w działalności zawodowej i społecznej na rzecz polskich dzieci

26. Newelska Zdzisława Stefania,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

27. Ogarek Maciej Feliks,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej:

28. Pastwa-Wojciechowska Beata Aleksandra, 29. Ślósarczyk Anna Krystyna,

30. Ulański Jacek Paweł,

za wybitne zasługi w kultywowaniu i upowszechnianiu historii Polaków na Kresach Wschodnich

31. ks. Pater Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz światowej Polonii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i promowanie polskiej myśli naukowej

32. Piasek Zbigniew Stanisław,

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

33. Ptaszek Jarosław Hieronim,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za dokumentowanie i upamiętnianie prawdy o najnowszej historii Polski

34. Welker Lesław Jan,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

35. Wendler Bogdan Grzegorz,

pośmiertnie

36. Kiełczewska Danuta Magdalena,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za wkład w budowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej

37. Wodzyński Andrzej Jan,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i popularyzowaniu polskiej myśli naukowej w świecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

38. Bąk-Zalewska Grażyna Agnieszka,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

39. Figiel Jan Mikołaj, 40. Malecki Piotr,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

41. Wilczyński Henryk, 42. Wosiek Barbara Krystyna, 43. Woźnicka Urszula Magdalena.