Monitor Polski

M.P.2017.892

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 310/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Kapituły Orderu Krzyża Niepodległości, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Rzymowski Wojciech Stanisław, 2. Wołłowicz-Hołownia Halina Janina,

pośmiertnie

3. Wieszczycki Tadeusz,

za wybitne zasługi w obronie suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

4. Czerwiński Marian Witold, 5. Dzienis Józef, 6. Jagłowski Tadeusz, 7. Jankowska Halina, 8. Lipiak Zdzisław, 9. Maksimowski Edward, 10. Milanowski Henryk, 11. Rozmysłowicz Wincenty, 12. Ułanowicz Edward, 13. Urbanowska Anna, 14. Waleriańczyk Sylwester, 15. Wilczewski Eugeniusz, 16. Witkowski Kazimierz, 17. Witkowski Stanisław Tadeusz,

pośmiertnie

18. Ilczuk Zygmunt, 19. Malarecki Paweł Wiesław, 20. Piekarz Władysław, 21. Pietrasiewicz Leon, 22. Szope Ryszard, 23. Zawadzki Romuald.