Monitor Polski

M.P.2017.890

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 września 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 lipca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 304/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Knap Jacek,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Borowiak Krzysztof Marian, 3. Małecki Aleksander, 4. Soborak Katarzyna Elżbieta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bilski Gabryel Marek, 6. Brzózka Andrzej Marian, 7. Gregorek Jerzy, 8. Jasiński Dariusz Grzegorz, 9. Sadowski Marian, 10. Szczepanowska Zofia, 11. Szczęsny Henryk Leszek, 12. Wyroślak Jadwiga,

pośmiertnie

13. Małecka Benigna Anna.