Monitor Polski

M.P.2017.793

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 276/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Marciniak Włodzimierz Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki

2. Jaroszek Kazimierz,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

3. Katewicz Tomasz, 4. Kromp Zbigniew, 5. Kunda Maciej Witold, 6. Kwiecińska-Mytych Zofia Marta, 7. Malinowski Roman Henryk, 8. Żukowski Jan,

za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej i samorządowej

9. Sokołowski Mariusz Dariusz,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Kisielewicz Andrzej Marian.