Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.781

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 265/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej

1. Bierecki Jarosław,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

2. Gałkowski Jerzy Wacław.