Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.777

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 sierpnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 246/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Gruner-Żarnoch Ewa Maria,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej:

2. Jakubas Ryszard, 3. Kiedroń Stefan, 4. Wiech Kazimierz Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

5. Konior Ryszard Karol,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

6. ks. Ozimek Władysław,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

7. Suwart Adam.