Monitor Polski

M.P.2017.724

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 198/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Francuskiej

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy wojskowej w ramach NATO

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. gen. Mercier Denis,

obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego przemysłu papierniczego, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Stockert Florian.