Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.719

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 maja 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 192/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska polonijnego w Niemczech odznaczone zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Baczewska Elżbieta, 2. Baczewska-Pazda Gabriela.