Monitor Polski

M.P.2017.717

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 180/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

1. Bandzo Józef,

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

2. Prandecki Juliusz Remigiusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie

3. Stanios Andrzej Krzysztof,

za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej

4. Wierzyński Janusz Zbigniew,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii

5. Zgliczyński Wojciech Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej:

6. Bohatyrewicz Romuald Edward, 7. Czarnocka Barbara Michalina, 8. Gąsior Zbigniew Tadeusz, 9. Gellert Ryszard, 10. Jędrzejczak Joanna Ewa, 11. Tarnowski Wiesław, 12. Ząbek Mirosław,

za wybitne zasługi w propagowaniu wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie

13. Cieślik Kazimierz Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzez ochrony przeciwpożarowej, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

14. Czop Wiesław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

15. Gombrych Tadeusz Ireneusz,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej:

16. Jasiński Józef, 17. Ślusarek Barbara Maria, 18. Walancik Marek,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

19. Kluk Jan Juliusz, 20. Szymański Jan Mieczysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za działalność społeczną i charytatywną

21. Korabiowski Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności związkowej i społecznej

22. Przybysz Marek Marian,

za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej:

23. Sieczkoś Zbigniew, 24. Śnieżek Adam Walenty,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego

25. Sroka Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury

26. Waszkiel Marek,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej

27. ks. Ziejewski Aleksander Wiktor,

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

28. Żychowska Maria Stefania,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

za wybitne zasługi w upamiętnianiu prawdy o zbrodni katyńskiej

29. Pragłowski Tadeusz Józef,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

30. Środoń Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej

31. Kwiatkowski Stanisław,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

32. Jelonek Wiesław Bronisław.