Monitor Polski

M.P.2017.626

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 190/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego ruchu harcerskiego poza granicami kraju, za osiągnięcia w działalności pedagogicznej i wychowawczej wśród młodzieży polskiej w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zajączkowska Małgorzata Maria,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Poźniak Stanisław.