Monitor Polski

M.P.2017.621

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 176/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli roślin i nasiennictwa odznaczeni zostają:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Duczmal Karol Wojciech,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Paszkiewicz Zdzisław Antoni.