Monitor Polski

M.P.2017.620

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 175/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego systemu oświatowego, za działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie

1. Chłopek Adam,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich społeczności skupionych wokół parafii rzymskokatolickich w Europie Środkowej i Wschodniej, za opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami

2. ks. Kryża Leszek Mieczysław,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego szkolnictwa na Łotwie, za działalność polonijną i krzewienie polskości

3. Szydłowska Walentyna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz polskich repatriantów, za kultywowanie polskich tradycji narodowych

4. Zinkiewicz Tonia.