Monitor Polski

M.P.2017.613

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Rej. 168/2017

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych:

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Meksyku

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zawadka Leszek,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii, za działalność na rzecz środowiska polonijnego w Meksyku:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Żarnecka de Santos Burgoa Honorata Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. Kot-Arredondo Hanna, 4. Olechowski Józef,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Meksyku:

5. Decelis Maciak Luis Adam, 6. Rattinger-Aranda Andrzej,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kostaryki

7. Adamski Marek Józef,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych

8. ks. Skowroński Wiesław Marek.