Monitor Polski

M.P.2017.567

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE NR REJ. 153/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) odznaczeni zostają
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania kultury chrześcijańskiej

1. Bujak Adam Tadeusz,

w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

2. Chorąży Mieczysław Rajmund,

w uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz repatriantów z Kazachstanu, za ofiarną postawę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi

3. Mertens Zofia Władysława,

w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania polskiej kultury muzycznej, za osiągnięcia w pracy naukowej, artystycznej i twórczej

4. Tomaszewski Mieczysław Aleksander.