Nadanie orderów.

Monitor Polski

M.P.2017.493

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 98/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:
obywatel Republiki Austrii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego Polski, za osiągnięcia w integrowaniu środowisk polonijnych w Austrii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

1. Ledóchowski Mieczysław,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy wojskowej, za umacnianie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w ramach działań NATO

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. gen. Scaparrotti Curtis Michael,

obywatele Węgier

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy kulturalnej i regionalnej

3. Gluszczakné Szűcs Ilona,

za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej i upowszechnianiu wiedzy o historii stosunków polsko-węgierskich

4. Varga Endre László,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Nowej Zelandii

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Nowej Zelandii

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Schwieters Malwina Zofia.