Monitor Polski

M.P.2017.490

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr REJ. 95/2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 marca 2017 r.
o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266 oraz z 2016 r. poz. 1948) za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej odznaczeni zostają:
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kaczmarek Mieczysław Kazimierz, 2. Zdunek Jakub,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Brynda Joanna, 4. Brynda Marcin Artur, 5. Rekowski Czesław Jan, 6. Struk Wiesław, 7. Wandycz Zdzisław, 8. Zdunek Dariusz Paweł, 9. Żołnierek Kazimierz.